Česky Slovenská jazyková mutace Anglická jazyková mutace Německá jazyková mutace Italská jazyková mutace
www.legres.com » Slovenská republika
Slovenská republika - informace o lokalitě
Blank

Slovenská republika

Hlavní město: Bratislava
Rozloha: 49 035 km²
Počet obyvatel: 5 396 168

Historie země a charakteristika :

Prvním státním útvarem na jeho území bylo Vanniovo království, kterého byla větší část území několik let součástí v 1. století. Slovanské osídlení se objevilo přibližně od 5. století. Od roku 568 země sousedila a byla pod nadvládou nomádských Avarů. V 7. století se stala součástí tzv. Sámovy říše. V roce 791 Karel Veliký porazil Avary, Slované, kde pokročil rozpad kmenových vztahů, vytvořili samostatné Moravské knížectví a Nitranské knížectví (od konce 8. století), po roce 833 následovala integrace obou knížectví do státního celku Velká Morava, nazývaného v období vlády Svatopluka Velkomoravská říše. Po zániku říše okolo roku 907 (bitva u Bratislavy) Slovensko postupně obsazují Maďaři na téměř tisíc let.

Po osmanské expanzi se území bývalého Uherska v 16. a 17. století dočasně zredukovalo prakticky jen na hornatou část Slovenska, dnešní Burgenland a západní Chorvatsko) (tzv. Královské Uhersko). Tím se Slovensko stalo jádrem tohoto habsburského státu. Bratislava se stala hlavním (1536–1784/1848), korunovačním (1563–1830) městem a sídlem sněmu (1542–1848) Královského Uherska. Trnava se pak následně stala sídlem ostřihomského arcibiskupa, čili centrálním městem uherské římskokatolické církve.

Za revoluce v letech 1848–1849 se Slováci přidali na stranu Rakušanů, aby se oddělili od Uherska jako samostatná část Rakouské monarchie. To se jim však nepodařilo.

Mezi lety 1918–1939 se Slovensko v téměř moderních hranicích stalo jako samosprávná Země Slovenská součástí nově vzniklé Československé republiky a vymanilo se z vlivu Budapešti. V dobách druhé světové války (1939–1945) získalo formální samostatnost (tzv. Slovenský štát, oficiálně Slovenská republika), fakticky však bylo satelitem nacistického Německa. V roce 1944 vypuklo Slovenské národní povstání (SNP) proti fašistickému ľuďáckému režimu.

Roku 1945 se země navrátila k Československu, které se roku 1948 změnilo v socialistický stát. Snaha o federaci vedla k vytvoření asymetrického modelu institucí (slovenský sněm a vláda), po komunistickém převratu roku 1948 byly všechny otázky řešené na půdě komunistické strany.

Od 1. ledna 1969 na základě zákona o česko-slovenské federaci byla ustavena Slovenská socialistická republika (SSR), která spolu s Českou socialistickou republikou (ČSR) tvořila Československou socialistickou republiku (ČSSR. Po tzv. sametové revoluci v roce 1989 došlo k demokratizaci života v Československu a i ze Slovenska se začaly ozývat hlasy pro větší autonomii, ba i samostatnost.

Dne 29. března 2004 se Slovensko stává členem Severoatlantické aliance (NATO) a dne 1. května 2004 členem Evropské unie.

Slovensko (Slovenská republika) je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Slovensko hraničí s Českem a Rakouskem na západě, s Maďarskem na jihu, s Ukrajinou na východě a s Polskem na severu. Slovensko je členskou zemí Evropské unie.

Slovensko jako země spojuje několik geografických typů. Na jihu nížinná krajina přechází v pahorkatinu a vrchovinu, na severním okraji pak až ve velehory s četnými dolinami. Většina území Slovenska je však mírně zvlněná, kopcovitá (například východ země).

Slovensko je od roku 1996 rozděleno na osm samosprávných krajů, které jsou pojmenované podle svých center. Ty se dělí ještě na okresy. Přestože současné dělení vychází z původního československého, hranice krajů a okresů byly upraveny; územní celky se zmenšily (z tří krajů se jejich počet zvýšil na osm) aby lépe odpovídaly přirozeným slovenským regionům.

Slovensko nabízí širokou škálu pestrého vyžití jak pro sport, turistiku i relaxaci, včetně překrásných přírodních lokalit a mnoha památek, kulturního života spojeného s tradicí jednotlivých krajů. Mezi nejnavštěvovanější lokality jistě patří Vysoké i Nízké Tatry, Bílé Karpaty, Malá Fatra, Slovenský ráj a další.

Kulturní a historické památky :

Slovensko patří mezi turisticky zajímavé destinace i z pohledu historie. Najdeme zde nespočet hradů, zámků, zámečků i celkem zachovalých zřícenin. Krásné katedrály i menší kostelíky, lidové skanzeny, osady a malebné vesničky. Slovensko nabídne kolem 180 hradů a zámků a kolem 400 dalších zajímavých sídel. Většina z nich leží ve vyvýšených polohách a soutěskách, čímž dominují okolí. Jejich historie sahá většinou do 13. století.

Mezi ty nejvýznamnější se například řadí : Bojnický zámek , Bratislavský hrad , Budatínský hrad , Hrad Beckov , Hrad Čachtice , Hrad Červený kámen , Hrad Devín , Hrad Hrádok , Hrad Lietava , nebo Hrad Ľubovňa , Hrad Strečno , Zámeček Blatnica , Zámeček Moravany nad Váhom , Zámeček v Markušovcích , Zámeček ve Sv. Antonu , Kežmarský hrad , Liptovský hrad , Komárno,Nový zámek Banská Štiavnica , Oravský hrad , Trenčínský hrad , Spišský hrad , Starý zámek Banská Štiavnica , Zvolenský zámek , Žilina, Zvolen, Hrad Krásna Horka, Zámeček Betliar, aj.

Přírodní zajímavosti :

Slovensko se nachází v mírném pásu s pravidelným střídáním ročních období. Vzhledem k poměrně malé vzdálenosti země od Baltského, Jaderského a Černého moře tu příliv mořských vzdušných hmot, výrazně ovlivňuje místní počasí a klima.

Ochrana přírody se provádí hlavně v Karpatech, kde se nachází většina slovenských národních parků. Dále je na Slovensku několik chráněných parků a také tzv. chráněné areály. Chráněný areál je menší území, zpravidla o výměře do 1 000 ha, které představují biokoridory nebo biocentra místního nebo regionálního významu. Celkem se na Slovensku nachází cca 590 národních parků, přírodních rezervací a přírodních památek a Slovensko se tak řadilo mezi prvních pět států světa s největším počtem takto chráněných území.

Přírodní lokalitou na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO jsou Jeskyně Aggteleckého a Slovenského krasu. Na Slovensku sem patří 13 jeskyní a propastí - Domica, Gombasecká, Jasovská, Dobšinská ledová, Stratenská, Ochtinská aragonitová, Kunia priepasť, Snežná diera. UNESCO sem řadí nejen jeskyně v oblasti vlastního Slovenského krasu, ale i v okolních jednotkách (např. Slovenském ráji).

Bezesporu nejnavštěvovanější oblastí jsou však Vysoké Tatry a Nízké Tatry, které nabídnou nejen překrásné přírodní scenérie, ale jsou vyhledávány i pro milovníky lyžování, horské turistiky a cykloturistiky. Nevyšší horou je Gerlachovský štít ležící 2655 metrů nad mořem, jako další je L´adový štít ( 2627 m.n.m. ), poté Lomnický štít (2634 metrů nad mořem ), Vysoká ( 2547 m.n.m. ) a Kriváň ( 2494 m. n m. )

Krajové zvyky a kulturní vyžití :

Na Slovensku jsou krajové zvyky stále velice silnou tradicí. Samozřejmě se to netýká až tak velkých měst, ale především některých regionů a lokalit, kde jsou nedílnou součástí tamního života. Překrásné, ručně vyšívané kroje, lidová muzika a místní architektura i pohostinnost jsou součástí způsobu tradičního života místních obyvatel. Pro běžného návštěvníka, který se setká s nějakou místní slavností, svátkem či tradicí, je to vždy nevšední zážitek.

Ostatní informace :

Slovensko má velmi dobré přírodní podmínky i geografické postavení pro rozvoj cestovního ruchu. Využívá je však prozatím bohužel nedostatečně a to především v ohledu přílivu zahraničních turistů.

Zajímavostí je počet léčivých a termálních pramenů, kterých mají na Slovensku více jak 1300. To je také důvodem proč je na Slovensku nejméně 24 lázeňských center, z nichž některé si získaly i zahraniční věhlas. Jedná se například o Bardejovské kúpele, Piešťany, Trenčianské Teplice, Sliač nebo Vyšné Ružbachy.

Úředním jazykem země je Slovenština

Měna : EURO

Dálniční poplatky : Ano ( roční 36,50 EUR, měsíční 9,90 EUR, týdenní 4,90 EUR )

Povolená rychlost na dálnici : 130 km/h, v obci : 60 km/h.